Informační blog o aktuálním dění ve filatelii... poštovní známky, dopisnice, příležitostná poštovní razítka, filatelistické výstavy a veletrhy, a to nejen z Česka ...včetně odkazů na jednotlivé poštovní správy, národní filatelistické organizace a poštovní muzea.

2017/03/25

25. březen - Den kdy zemřel Václav Hollar (1677)

Dne 25. března roku 1677 v Londýně umírá v chudobě (ostatně, jak jinak) jeden z nejvýznamnějších českých umělců baroka - rytec, portrétista a krajinář - Václav Hollar

Příležitostná poštovní dopisnice České republiky
(s natištěnou známkou nominální hodnoty 7,50 CZK)
vydanou u příležitosti 400. výročí narození Václava Hollara
dne 24. března 2007 v limitovaném nákladu 1.000 kusů
(katalogové označení CDV-Pre. 03/07)

Dnešní wikipedie (její česká verze) o něm uvádí následující základní údaje:

Václav Hollar (13. července 1607 Praha – 25. března 1677 Londýn), známý pod latinizovanou formou jména Wenceslaus Hollar Bohemus a poněmčenou Wenzel Hollar, byl český barokní rytec a kreslíř. Od roku 1627 působil v dílnách ve Frankfurtu nad Mohanem u Matthäuse Meriana, ve Štrasburku, v Kolíně nad Rýnem a v Antverpách. Od roku 1636 působil ve službách hraběte Thomase Howarda z Arundelu, s nímž se dostal do Anglie. Za války z Anglie utekl, ale později se vrátil. Jeho syn zemřel při morové epidemii, dotkl se ho velký požár Londýna v roce 1666. I když většinu života prožil v cizině, zůstal Čechem a dával to najevo. Byl pohřben do společného hrobu pro zvláště nemajetnou chudinu na malém hřbitově při kostele sv. Markéty ve Westminsteru.
Hollar je autor realistických barokních leptů, mezi jeho časté náměty patří přírodní motivy, krajiny, veduty, mapy, portréty, městské prospekty, kroje a zátiší na volných listech i v souborech. Vytvořil také pohled na Prahu podle svých kreseb z krátké návštěvy v roce 1636.

Příležitostná poštovní dopisnice České republiky
(s natištěnou známkou nominální hodnoty 11,00 CZK)
vydanou u příležitosti 400. výročí narození Václava Hollara
dne 24. března 2007 v limitovaném nákladu 1.000 kusů
(katalogové označení CDV-Pre. 04/07)

A proč si na stránkách blogu věnovaného filatelii připomínáme právě tohoto umělce? Jeho dílo významně ovlivnilo již od minulého století naší známkovou tvorbu častým používáním motivů jeho rytin.

Příležitostná poštovní dopisnice České republiky
(s natištěnou známkou nominální hodnoty 7,50 CZK)
vydanou u příležitosti Mezinárodního veletrhu a burzy HobbyMania 2007
dne 20. dubna 2007 v limitovaném nákladu 1.000 kusů
(katalogové označení CDV-Pre. 08/07)
Dnes si připomeneme na tomto místě - v obrazovém doplnění článku - použití jeho děl v rámci vydávání příležitostných poštovních dopisnic České republiky, které byly (a jsou) vydávány v období od roku 2006

Příležitostná poštovní dopisnice České republiky
(s natištěnou známkou nominální hodnoty "A",
v den vydání ekvivalent 10,00 CZK, dnes 16,00 CZK)

vydanou u příležitosti 25. výročí úmrtí Miloše Václava Kratochvíla (1904-1988)
dne 4. července 2013 v limitovaném nákladu 1.000 kusů
(katalogové označení CDV-Pre. 33/13)

Podrobněji o vyobrazených dopisnicích v článcích na těchto odkazech:

2017/03/23

ČESKO - Nové příležitostné razítko

Ve dnech 24. a 25. března 2017 (pátek a sobota) bude na "hradní" poště "119 00 PRAHA 012" používáno příležitostné poštovní razítko v souvislosti s úmrtím a pohřbem kardinála Miloslava Vlka.

Kardinál Miloslav Vlk (1932-2017)
fotografie (2009), Řím - narozeniny kardinála Špidlíka
zdroj: Wikipedia, autor: David Vopřada

Autorem grafického návrhu razítka je pan Jan Kavan, obrazovou část s církevními motivy doplňuje text "MILOSLAV KARDINÁL VLK 1932 2017" název pošty a datum používání.


Pošta "119 00 PRAHA 012" (nachází se na III. nádvoří Pražského hradu) bude v pátek otevřena standardně od 10.00 do 18.00 hodin. Na sobotu je plánována odstávka systémů státního podniku Česká pošta a tak bude otevřeno pouze od 10.00 do 13.00 hodin.

2017/03/15

ČESKOSLOVENSKO - O konci první republiky

Dnešní den je patnáctým březnem a toto datum je spojeno - alespoň stále pro hodně obyvatel dnešní České republiky - s koncem samostatného státu v roce 1939 a následnou německou okupací.
V roce 2009 byla vydána sada tří příležitostných poštovních dopisnic PRESSFIL, které se věnovaly rozpadu Česko-Slovenské republiky v březnových dnech roku 1939.


První byla věnována odtržení Slovenska - vyhlášením samostatného Slovenského štátu dne 14. března 1939.


Druhá okupaci Čech a Moravy německou armádou, ke které došlo v ranních a dopoledních hodinách 15. března. Na použité fotografii z podvečera toho dne je v pozadí - za Vůdcem Adolfem Hitlerem na prvním nádvoří Pražského hradu - na budově pražského arcibiskupství vyvěšena ještě československá státní vlajka (barevně zvýrazněná). Inu, dějinný paradox...


Třetí z dopisnic je věnována okupaci Karpatské Ukrajiny maďarskou armádou ve dnech 15. až 18. března 1939. Na fotografii náměstí v Chustu jsou na budově v pozadí patrné stopy po bojích, na tomto území se v těchto dnech ještě bojovalo za již neexistující stát...


Byly vydány i tři příležitostné pamětní listy - první k bojům u Čajánkových kasáren dne 14. března 1939.


Druhý k cestě prezidenta Česko-Slovenské republiky JUDr. Emila Háchy do Berlína ve dnech 14. a 15. března 1939.


Třetí pamětní list připomíná nechvalně známkou vyhlášku "Rozkas pro Obyvatele", která se počala objevovat vylepená po městech Čech, Moravy a Slezska po obsazení německou armádou...

ČESKOSLOVENSKO - (CS 1564 VV) Překvapení s výplatní známkou

Na začátku měsíce března letošního roku byl předložen našemu spolku k posouzení naprosto unikátní poštovně-historický materiál, který se sběratelům - specialistům - poštovních známek Československa "skrýval" více než třicet pět let.
Vzhledem ke zjištěným skutečnostem, je dále prezentujeme na našem blogu, abychom zajistili veřejné informování všech specializovaných sběratelů známek poválečného Československa (1944-1992).
Ze samotného posudku, kromě vlastního popisu materiálu, dále zveřejňujeme i hodnocení materiálu, cenu materiálu, a uvažovaný tržní potenciál. Posudek byl zpracován k datu 14. března 2017.Popis materiálu: 

Předmětem popisu je celistvost (pohlednice) vyplacená výplatní známkou „Telč“ emise "Československá města III.", která byla vydána Československou poštou dne 24. října 1966. Katalogové číslo známky nominální hodnoty 0,50 CSK je CS 1564. Pohlednice s motivem „Veselé vánoce a šťastný nový rok“ byla podána k poštovní přepravě u pošty „535 01 PŘELOUČ“ dne 21. prosince 1981 (viz otisk poštovního razítka, s hodinovým údajem „16“, a rozlišovací označením „2“), je adresovaná do pražských Vršovic (doručovací pošta „101 00 Praha“). V textovém poli adresní strany je doplněn otisk dvouřádkového ručního razítka „Sbírka pohlednic Alois Pajer / ev. č.“, které označuje následné umístění pohlednice ve sbírkovém depozitu. 

Adresní strana pohlednice

Námětem poštovní známky je pohled od sloupu Panny Marie na část náměstí s historickými domy a kostelem ve spodní části, to vše v obdélníkové orámované části, doplněné hodnotou „50 h“ a textem „TELČ“. Po levé straně je v obdélníkovém rámu název státu „ČESKOSLOVENSKO“. Autorem výtvarného návrhu byl pan Jaroslav Chudomel (* 1929), rytinu provedl pan Bedřich Housa (* 1926). Známky byly tištěny v tiskárně tehdejší Hospodářské ústředny pošt Praha, a to tiskovou technikou rotačního ocelotisku (v barvě černé) kombinovaného jednobarevným hlubotiskem (v barvě oranžovohnědé). Celkem bylo vydáno 254.460.000 kusů známek (tištěných v průběhu šedesátých, sedmdesátých a osmdesátých let), přepážkový list (PL) obsahoval celkem 100 kusů známek, tedy bylo vytištěno celkem 2.544.600 kusů archů. 

Výplatní poštovní známka nominální hodnoty 50hnámětu "Telč" emise "Československá města III."
(katalogové označení CS 1564)

Tyto poštovní známky byly v platnosti v Československu od dne vydání (24. října 1966) do 31. prosince 1992, poté od 1. ledna až do 30. září 1993 v obou nástupnických státech – v České republice a Slovenské republice – jako známky předběžné (a následně souběžné). Hodnota 50h byla tarifem za dopisnice v tuzemsku pro socialistické organizace od 1. ledna 1970 do 22. července 1979, od dalšího dne (23. července 1979) až do 18. října 1992 pro všechny uživatele. 

Výplatní poštovní známka nominální hodnoty 50h
námětu "Telč" emise "Československá města III."
s výrobní vadou
(katalogové označení CS 1564 VV)

Vylepená poštovní známka má výraznou výrobní vadu (VV). Při prvotním tisku rotačním ocelotiskem začala docházet černá barva a tisk (zejména v horní části – tj. nominální hodnota) začal být výrazně zeslabený. Následně tištěná oranžovohnědá barva (technikou hlubotisku) ještě zvýraznila barevným překrytím slabý tisk černé barvy. K této situaci dochází buď při samotném náběhu výroby (zahájení tisku), kdy černá barva ještě není „rozlita“ po celé šířce válce, případně v průběhu tisku, kdy není nepozorností tiskové obsluhy pravidelně doplňována do tiskového stroje. V rámci finálních dokončovacích prací došlo navíc při provádění rámcového zoubkování (RZ) rozměrů 11 ¼ : 11 ¾ k decentrování známky, tedy k posunutí známkového obrazu ve směru dolů a do pravé strany. Katalogové označení tohoto materiálu s výrobní vadou je CS 1564 VV.


Hodnocení materiálu: 

Jedná se o zcela mimořádnou výrobní vadu československých poštovních známek, která ušla pozornosti při finální kontrole tisku pracovníky poštovní správy. Zřejmě se jednalo (viz vysvětlení v předchozím odstavci) jen o několik prvních tištěných archů při náběhu výroby, než došlo k barevnému vyrovnání tisku černou barvou. Pravděpodobně pouze těchto několik přepážkových archů (PA) bylo distribuováno (pravděpodobně v průběhu roku 1981) prostřednictvím Hospodářské ústředny pošt v Praze-Holešovicích na poštu v Přelouči. 
Zde byly pracovníky pošty buď přímo vylepeny na jednotlivé zásilky, případně prodány jednotlivým uživatelům. Vzhledem k tomu, že ke znehodnocení známky bylo použito standardní ruční denní razítko, je pravděpodobná první možnost. Neboť v případě vhození zásilky (pohlednice) do poštovní schránky, by známky byla následně znehodnocena černým orážecím strojem s vlnovkami, které byly na větších poštách (ev. poštovních přepravních uzlech - SPU) používány v době zvýšeného počtu korespondence před Vánočními svátky.

V odborné literatuře (filatelistické časopisy, Zpravodaje Komise čs. známky, katalogy známek Československa, aukční katalogy) nebyla tato výrobní vada doposud popsána
Jsou známy pouze známky s chybějící oranžovohnědou hlubotiskovou barvou, ale ani ty na zásilkách z poštovního provozu (pouze jako nepoužité – tedy nerazítkované, či poštovně použité – razítkované a následně odlepené známky). 
Zde popisovaná výrobní vada (VV) je známa pouze na této jediné celistvosti, přičemž veškeré znaky (typ sdělení, písmo, „kvalita“ otisku denního razítka, a konečně i dodatečné razítko sbírky pohlednic) jednoznačně potvrzují autentičnost tohoto poštovně-historického materiálu. 
Je tak možno jednoznačně vyloučit filatelistické vlivy při vzniku této celistvosti. 

Obrazová strana pohlednice 

Cena materiálu: 

Celistvost (pohlednice) vyplacená poštovní známkou s popsanou výrobní vadou je nabízena za částku 9.800,00 CZK (tj. 363,00 EUR), při uvažovaném kurzovním přepočtu ke dni nabídky 27,00 CZK / EUR. 


Uvažovaný tržní potenciál: 

Vzhledem k tomu, že za posledních padesát let od vydání této emise (roku 1966) nebyla tato výrobní vada (VV) popsána či nabízena prostřednictvím aukcí, lze uvažovat o současné tržní ceně v rozmezí cca 12.500,00 až 15.500,00 CZK (tj. cca 463,00 – 574,00 EUR). 

Zde je ovšem nutno dále podotknout, že tato odhadovaná tržní cena bude do budoucna – po následném popsání této výrobní vady v odborné literatuře a sběratelských katalozích – průběžně narůstat. 

Proto i případnou koupi tohoto materiálu (nikoliv sběratelsky motivovanou) jako investici, lze vzhledem k jeho unikátnosti jednoznačně doporučit.


V Plzni, 14. března 2017

Jiří Neumann
předseda zapsaného spolku
pro rozvoj filatelie
NEWSPHILA z.s.


______________________

Servis pro čtenáře našeho blogu:


V případě zájmu o tuto unikátní poštovně-historickou celistvost jsme schopni ji zajistit za výše zveřejněnou cenu, tj. 9.800,00 CZK (ev. 363,00 EUR) plus poplatek za poštovné (tuzemsko: 47,00 CZK / 1,96 EUR; Evropa: 161,00 CZK / 5,96 EUR; Zámoří: 217,00 CZK / 7,96 EUR).

Kontaktujte nás na e-mailové adrese:
zda je dotyčný materiál ještě k dispozici.

___________________________________


Informační servis pro čtenáře našeho blogu:


Další články s tématem specializovaného sbírání známek a dalších sběratelských materiálů z období Československa (1944-1992) naleznete na následujících odkazech:

publikováno: 10. listopadu 2016
ČESKOSLOVENSKO - (CS 2507 VV) Unikát z Krušných hor

2017/03/09

ČESKO - Nové vlastní známky (VZ 0060) "ZOO Jihlava"

Dnešního dne - ve čtvrtek 9. března 2017 - vychází další "privátní" vydání vlastních známek České republiky. Tématem je výročí 60. let "ZOO Jihlava".


Celkem je vydáno 600 kusů tiskových listů, každý obsahuje dvacet pět známek (pět motivů vždy po pěti kusech) nominální hodnoty "A" (v den vydání ekvivalent 16,00 CZK - standardní dopis do hmotnosti 50 gramů zaslaný v tuzemsku) různých motivů.
Celková nominální hodnota tiskového listu (TL) je v den vydání 400,00 CZK.

2017/02/04

ČESKO - Nové příležitostné razítko (2017/05) "Květiny na známkách"

V pořadí páté příležitostné poštovní razítko v roce 2017 bude používáno v období od soboty 11. února do pátku 24. února 2017 u pošty "601 00 BRNO 1" v rámci akce - výstavy poštovních známek a květin "Květiny na známkách" v brněnské Botanické zahradě. 


Námětem obdélníkového poštovního razítka (autorem grafického návrhu je pan Jaroslav Punčochář) je kresba květiny "orámovaná" texty "KVĚTINY NA ZNÁMKÁCH", "BOTANICKÁ ZAHRADA PřF MU", dále názvem pošty "BRNO 1" a datem používání razítka.
Razítko bude používáno v sobotu (11.), v neděli (12.), a ve čtvrtek (16.) u příležitostné poštovní přepážky umístěné v areálu Botanické zahrady v Brně, vždy od 09.00 do 16.00 hodin.
Po zbývající dny bude sběratelům k dispozici v prostorách pošty "601 00 BRNO 1" (na adrese: Orlí 655/30, Brno-město) v rámci standardní otevírací doby od pondělí do pátku od 08.00 do 18.00 hodin.


Vhodným doplněním pro poštovní použití tohoto razítka bude bezesporu příležitostná poštovní dopisnice vydaná v roce 2011 k 350. výročí narození brněnského rodáka George Josepha Kamela (1661-1706), nazývaného též Camellus. Byl botanikem, popisoval rostliny až na Filipínách. A právě po něm je pojmenovaná kamélie

Příležitostnou poštovní dopisnici je možné objednat na odkazu zde.

2017/02/02

ČESKO - Nové příležitostné razítko (2017/04) "Svatý Valentýn"

V pořadí čtvrté příležitostné poštovní razítko letošního roku bude používáno od čtvrtka 9. do úterý 14. února 2017 u pošty "270 05 MILOSTÍN". Jedná se o razítko používané k svátku zamilovaných, svatému Valentýnovi.


Tomu ostatně odpovídá i grafické řešení (autorem návrhu je pan Pavel Sivko) - uprostřed plochy razítka jsou dvě srdce probodnutá šípem, v horní polokruhu psaný text "sv. Valentýn", ve spodní části psacím písmem název pošty "Milostín" a datum používání.
Pokud budete chtít navštívit poštu "270 05 MILOSTÍN" osobně, bude otevřena následovně:
- 09.02. (čtvrtek): 13.15 - 15.15 hodin,
- 10.02. (pátek): 08.00 - 10.00 hodin,
- 13.02. (pondělí): 14.00 - 16.00 hodin, a 
- 14.02. (úterý): 13.15 - 15.15 hodin.


Speciální poštovní známka "Láska" nominální hodnoty 4,00 Kč k svátku zamilovaných byla vydána 4. února 1998 v nákladu 3.040.000 kusů, autorem grafického návrhu byl Vladimír Suchánek, rytcem Miloš Ondráček.

2017/02/01

SLOVENSKO - (SK 0023 A) Mohyla Milana Rastislava Štefánika (Bradlo), unikátní materiál

Ministerstvo dopravy, spojů a veřejných prací Slovenské republiky vydalo dne 17. prosince 1993 příležitostnou poštovní známku "Mohyla Milana Rastislava Štefánika - Bradlo" v nominální hodnotě 16,00 SKK.


Vícebarevná známka rozměrů obrazové části 40 x 26 mm byla vytištěná ve formě poštovního aršíku rozměrů 70 x 90 mm. Známka zobrazuje mohylu, realizovanou podle projektu významného architekta první poloviny XX. století Dušana Jurkoviča (1868-1947). V dolní části aršíku je zobrazen motiv okolní krajiny.


Autorem výtvarných návrhů emise byl akademický malíř pan Karol Felix, rytcem známky byl akademický malíř pan Martin Činovský, doprovodný motiv aršíku vyryl pan František Horniak. Celkový náklad aršíku (tištěného v Poštovní tiskárně cenin Praha, a.s. ocelotiskem z plochých desek) byl 213.000 kusů. Katalogové označení známky je SK 0023, aršíku SK 0023 A.


Společně se známkou (aršíkem) byla vydána i obálka prvního dne vydání (FDC), v celkovém nákladu 10.000 kusů. Její katalogové označení se SK 0023 FDC.
V průběhu prázdnin loňského roku (2016) byl společnosti NEWSPHILA předložen unikátní materiál k posouzení. Z posudku zveřejňujeme následující:

Popis materiálu:

Předmětem nabídky je kompletní tiskový list (TL) emise "Mohyla Milana Rastislava Štefánika - Bradlo", která byla vydána v aršíkovém provedení Slovenskou poštou dne 17. prosince 1993. Katalogové číslo aršíku se známkou nominální hodnoty 16,00 SKK je SK 0023 A.
....
Tiskový list (TL) obsahuje čtyři aršíkové pole - aršíky (A) s kompletním provedením tisku (otisky všech rytin pro použité barvy), je opatřen lepem, nejsou však provedeny závěrečné dokončovací práce, tj. rozříznutí na čtyři aršíky (A) a následně provedení rámcového zoubkování. Katalogové označení tohoto materiálu je SK 0023 A N TL
....
Materiál je ve špičkové kvalitě (**).

Hodnocení materiálu:

Jedná se o naprosto mimořádný doklad výroby příslušné emise. ... Zároveň je nutno podotknout, že se jedná o unikátní poštovně-historický materiál, což vyplývá i z faktu, že za posledních více než dvacet let nebyl žádný takový ani popsán v odborné literatuře, ani jinde zmiňován či nabízen.


Informaci o tomto nálezu zveřejňujeme na našem blogu po uplynutí pěti měsíční doby od sepsání posudku na tento materiál, a to na základě interních pravidel našeho Spolku. Jsme rádi, že náš posudek přispěl k doplnění významné sbírky poštovních známek Slovenské republiky, právě o tento unikátní sběratelský materiál. 

Máte-li zájem o doplnění své sbírky známek Československa, Slovenska, České republiky či Protektorátu Čechy a Morava o sběratelské a poštovně-historické materiály podobného charakteru, oslovte nás prostřednictvím e-mailu newsphila.plzen@centrum.cz, budeme Vás kontaktovat. 

2017/01/31

ČESKO - O námětech krajských znaků (02) Středočeský kraj

V loňském roce vydal zapsaný spolek NEWSPHILA sadu čtrnácti příležitostných poštovních dopisnic s motivy krajů České republiky. Každá z nich obsahovala v rámci motivu na levé straně kromě dominantní obrazové části i dva symboly příslušného kraje – v horní části vlajku, pod ní znak.


Samostatnou dopisnici (02) Středočeský kraj lze objednat na odkazu
Sadu čtrnácti dopisnic "Kraje České republiky" lze objednat na odkazu

Vzhledem k tomu, že pro většinu lidí, kteří se se znakem nebo krajským praporem setkají, je hodně obrazových symbolů nejasných, či se o nich mohou jen dohadovat, je na následujících řádcích podáno jejich vysvětlení, a pro námětové sběratele i možná mnoho tipů na doplnění svých sbírek.


Středočeský kraj


Námětem obrazového motivu příležitostné poštovní dopisnice (ve tvaru štítu) je fotografie z pravděpodobného sídla prvního českého - historicky doloženého - přemyslovského knížete Bořivoje I., z hradiště na Levém Hradci na údolí s řekou Vltavou.


Znak. Červeno-stříbrně čtvrcený štít, v prvním a čtvrtém poli český lev, ve druhém poli černá plamenná orlice s červenou zbrojí a stříbrným perizoniem, ve třetím poli dvě vlnitá modrá břevna.


Prapor. Červeno-bíle čtvrcený list, v horním žerďovém a dolním vlajícím poli český lev, v dolním žerďovém poli dva vlnité modré pruhy, v horním vlajícím poli černá plamenná orlice s červenou zbrojí a bílým perizoniem. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

Vysvětlení použitých symbolů. Středočeský kraj používá svůj znak, kterým potvrzuje kontinuitu vývoje a kterým zároveň dokazuje klíčové postavení kraje v českých zemích a v jejich historii. Figura českého lva ukazuje, že Středočeský kraj je součástí České republiky. Opakováním figury českého lva připomíná, že právě na území Středočeského kraje byly položeny základy českého státu. Užití svatováclavské orlice, dynastického znaku Přemyslovců, připomíná, že jádro přemyslovského knížectví se rovněž nacházelo na území dnešního Středočeského kraje. Dvě modré vlnovky symbolizují nejen dvě největší české řeky Vltavu a Labe, které protékají územím Středočeského kraje, ale zároveň doplňují tinktury české trikolory.


Svatováclavská orlice - jako dynastický znak Přemyslovců - byla použita v obrazové části příležitostné poštovní dopisnice emise "850. výročí korunovace knížete Vladislava II.". Dopisnice s natištěnou známkou nominální hodnoty 10,00 CZK (katalogové označení CDV Pre. 02/08) byla vydána dne 10. ledna 2008 (jako v pořadí druhá emise v tomto roce), v limitovaném nákladu 1.000 kusů.

Zdroje fotografií a obrázků: digitální archiv NEWSPHILA, wikipedie.

2017/01/30

Blog NEWSPHILA ohlašuje 150.000 zobrazení

Včera, v neděli 29. ledna 2017 odpoledne, počítadlo "historie zobrazení" umístěné na hlavní straně tohoto blogu překonalo hranici 150.000 stránek.


"Když jsem 15. října 2010 psal první - velmi stručný - příspěvek blogu NEWSPHILA pod názvem "Vítejte", netušil jsem, že budu postupně psát více než šest let a více než tisíc článků o poště, poštovní historii, filatelii a filatelistech... "

Jiří Neumann
předseda zapsaného spolku
pro rozvoj filatelie
NEWSPHILA

Příležitostná poštovní dopisnice vydaná v roce 2010
 k "Prvnímu výročí filatelistického informačního blogu NEWSPHILA"

Odkaz na zmíněný první článek (z 15. října 2010) naleznete zde

2017/01/29

ČESKO - O námětech krajských znaků (01) Hlavní město Praha

V loňském roce vydal zapsaný spolek NEWSPHILA sadu čtrnácti příležitostných poštovních dopisnic s motivy krajů České republiky. Každá z nich obsahovala v rámci motivu na levé straně kromě dominantní obrazové části i dva symboly příslušného kraje – v horní části vlajku, pod ní znak.

Samostatnou dopisnici (01) Hlavní město Praha lze objednat na odkazu
Sadu čtrnácti dopisnic "Kraje České republiky" lze objednat na odkazu


Vzhledem k tomu, že pro většinu lidí, kteří se se znakem nebo krajským praporem setkají, je hodně obrazových symbolů nejasných, či se o nich mohou jen dohadovat, je na následujících řádcích podáno jejich vysvětlení, a pro námětové sběratele i možná mnoho tipů na doplnění svých sbírek.


Hlavní město Praha


Námětem obrazového motivu příležitostné poštovní dopisnice (ve tvaru štítu) je fotografie pražského panoramatu ohraničeného v popředí Malou Stranou, řekou Vltavou s Karlovým mostem a v pozadí Starým Městem.


Znak. Uprostřed znaku je červený štít, v jehož dolní polovině je zlatá hradební zeď z kvádrového zdiva se stříbrným cimbuřím a otevřenou branou s vytaženou zlatou mříží. Z brány vystupuje stříbrné ozbrojené rámě držící stříbrný meč, jež Staré Město získalo do svého znaku po úspěšné obraně Karlova mostu před švédským vojskem za třicetileté války. V horní části štítu jsou tři zlaté věže s okny a jsou zakončeny zlatým cimbuřím a střechami s makovicemi. Tento štít lze používat i samostatně jako tzv. malý znak hlavního města Prahy.
Na štítě tzv. nového znaku stojí tři přilby se zlatými korunami, prostřední nese dvouocasého stříbrného lva se zlatou korunou. Každá z krajních přileb nese 12 praporců erbovních měst nebo městských částí, které mají historický praporec. Heraldicky napravo zkraje do středu to jsou: Nové Město, Hradčany, Vyšehrad, Libeň, Bubeneč, Košíře, Smíchov, Vršovice, Žižkov, Uhříněvěs, Horní Počernice a Zbraslav. Heraldicky nalevo z kraje do středu jsou: Staré Město, Malá Strana, Josefov, Holešovice-Bubny, Břevnov, Karlín, Nusle, Královské Vinohrady, Vysočany, Modřany, Radotín, Dubeč. Štít drží z každé strany stříbrní dvouocasí čeští lvi se zlatými korunami stojící na zlatých lipových ratolestech. Na nich je zavěšena červená stuha se zlatým nápisem PRAGA CAPUT REI PUBLICAE.


Prapor. Vlajka nese barvy odvozené ze znaku hlavního města Prahy. Je rozdělena do dvou podélných pruhů, horního žlutého a dolního červeného. Při svislém umístění vlajky musí být žlutý pruh umístěn vždy vlevo z čelního pohledu.


Znak hlavního města Prahy se objevil na československých poštovních známkách v roce 1968 v rámci emise "Znaky československých měst". Tehdy s pěticípou hvězdou (na místě dnešní koruny) a se znakem Slovenska na prsou lva. Známka nominální hodnoty 1 Kčs (katalogové označení CS 1718) byla vydána dne 21. října 1968 v nákladu 2.460.000 kusů, v přepážkových listech po deseti známkách (tedy 246.000 kusů PL).

Zdroje fotografií a obrázků: digitální archiv NEWSPHILA, wikipedie, filaso.

2017/01/27

ČESKO - O únorové emisi "Historické dopravní prostředky"

Na středu 15. února 2017 se připravuje vydání další emise poštovních známek České republiky pod názvem "Historické dopravní prostředky".


První známka nominální hodnoty 16,00 CZK je věnována poštovnímu autobusu, který byl vyráběn a používán ve druhé polovině třicátých let minulého století. 


Druhá - stejné nominální hodnoty 16,00 CZK - zobrazuje vagon poštovní ambulance, "pilíř" poštovní přepravy první poloviny XX. století.

2017/01/26

ČESKO - Nové vlastní známky (VZ 0059) "Rozhledny České republiky"

Dnešního dne - ve čtvrtek 26. ledna 2017 - vychází další "privátní" vydání vlastních známek České republiky. Tématem jsou "Rozhledny České republiky".


Celkem je vydáno 600 kusů tiskových listů, každý obsahuje dvacet pět známek nominální hodnoty "A" (v den vydání ekvivalent 16,00 CZK - standardní dopis do hmotnosti 50 gramů zaslaný v tuzemsku) různých motivů.
Celková nominální hodnota tiskového listu (TL) je v den vydání 400,00 CZK.

2017/01/24

ČESKO - (CZ 0579 PL b) Mimořádný objev po osmi letech!

V lednu tohoto roku nám bylo předloženo několik přepážkových listů (PL) emise "Umění na poštovních známkách" z roku 2008, u kterých byl použit odlišný typ perforačního rámce. Následně byl zpracován posudek, ze kterého dále uveřejňujeme...


Popis materiálu:

Předmětem nabídky je přepážkový list (PL) emise "Umělecká díla na známkách 2008", která byla vydána Českou poštou dne 5. listopadu 2008. Katalogové číslo známky nominální hodnoty 26,00 CZK je CZ 0579.

Námětem poštovní známky (známek) je obraz za sbírek Národní galerie v Praze „Podzimní cesta“ (z roku 1918) malíře Otakara Nejedlého (1883-1957), doplněný názvem státu, a nominální hodnotou. Známky byly tištěny v Tiskárně poštovních cenin Praha a.s., a to tiskovou technikou ocelotisku z plochy.

Přepážkový list (PL) obsahuje celkem 4 kusy známek, přičemž oproti standardnímu provedení byl použitý jiný typ perforačního rámce, a tak mezi horní a spodní řadou známek nejsou perforované kupony. Katalogové označení tohoto materiálu je CZ 0579 PL b

Materiál je ve špičkové kvalitě (**).


Vznik materiálu:

Ve druhé polovině roku 2008 realizovala akciová společnost Tiskárna poštovních cenin Praha dvě podobné zakázky s motivy umění na poštovních známkách – první pro poštovní správu Slovenské republiky, druhou pro poštovní správu České republiky.

Emise „Umenie 2008“ Slovenské republiky (vydaná dne 27. listopadu 2008) obsahovala dvě známky nominálních hodnot „T2 1000g“ (katalogové označení SK 0434) s vyobrazením ilustrace z knihy „Sedemfarebný kvietok“ (z roku 1975) malíře Jozefa Baláže (1923-2006), a „T1 1000g“ (katalogové označení SK 0435) s obrazem „Dievča v bielom s továrenskými komínami a kvetmi“ (z roku 1932) malíře Zoltána Palugyaye (1898-1935).
Pro tyto dvě známky byl standardně použitý perforační rámec, který obsahoval střední část přepážkového listu bez perforace (bez „kupónů“). Zcela výjimečně se vyskytují přepážkové listy známky SK 0435 (Palugyay), kde byl použitý odlišný typ perforačního rámce (se střední perforovanou částí, dvěma „kupony“).

Emise „Umění 2008“ České republiky (vydaná dne 5. listopadu 2008) obsahovala aršík (nominální hodnoty 30,00 CZK) a dvě známky nominálních hodnot 23,00 CZK (katalogové označení CZ 0578) s obrazem „Vltava u Klecan“ (po roce 1885) malířky Zdenky Braunerové (1858-1934), a 26,00 CZK (katalogové označení CZ 0579) s obrazem „Podzimní cesta“ (z roku 1918) malíře Otakara Nejedlého (1883-1957).
Pro tyto dvě známky byl standardně použitý perforační rámec, který obsahoval střední část přepážkového listu perforovanou, se dvěma nepotištěnými „kupony“. V roce 2009 byl ohlášen nález přepážkových listů známky CZ 0578 (Braunerová), kde byl použit odlišný typ perforačního rámce (se střední částí přepážkového listu bez perforace, bez „kuponů“).Do současné doby byla hodnota CZ 0579 (Nejedlý) známa pouze ve standardním provedení – tj. přepážkový list s perforovanou střední částí (dvěma „kupony“).


Na základě předloženého materiálu, lze konstatovat, že při dokončovacích pracích na finální výrobě poštovních známek (pro obě poštovní správy) – při provádění zoubkování – byly současně používány dva odlišné perforační rámce

Omylem zaměstnance – obsluhy perforačního stroje – bylo zaměněno perforační zařízení jak pro známky České republiky, tak i Slovenské republiky. Vzhledem k charakteru výstupní kontroly poštovních cenin, lze konstatovat, že nebylo v jejích možnostech tuto „vadu“ objevit a zjistit.

Při výstupní kontrole z tiskárny jsou kontrolovány sto kusové balíčky – co do soutisku barev a provedeného zoubkování, ale vzhledem ke způsobu jejich balení (papírová páska prochází právě přes prostor mezi horní a dolní řadou známek, tedy přes prostor „kuponů“) odlišné varianty pro jednotlivé poštovní správy nebylo možno rozpoznat. Tyto jsou následně baleny do dalšího obalu (obvykle po deseti kusech, tj. 1.000 kusů přepážkových listů), a následně předány příslušné poštovní správě. Z výše uvedeného lze jednoznačně konstatovat, že se jedná o nahodilost ve výrobním procesu tisku poštovních cenin, a že při jejím vzniku se nejednalo o možnou spekulaci či ovlivnění „filatelistickými“ motivy.


Hodnocení materiálu: 

Jedná se o zcela mimořádnou výrobní vadu při finálních prací výroby českých poštovních známek. V případě známky hodnoty 26,00 CZK (Nejedlý) je tato nabízena vůbec poprvé. 

V literatuře (odborné Zpravodaje, filatelistické časopisy, katalogy známek České republiky) byla tato výrobní vada – u známky hodnoty 23,00 CZK (Braunerová) popsána nedlouho po vydání této emise (již v roce 2009) a tudíž je mezi sběratelskou veřejností – specializovanými i běžnými sběrateli známek České republiky – velmi dobře známa. 
Materiály s touto výrobní vadou byly průběžně nabízeny (a následně prodány) i v rámci aukcí poštovních známek pořádaných renomovanými společnostmi v České republice. Od roku 2009/2010 byla tato hodnota, resp. přepážkový list (CZ 0578 PL b) nabízena v aukcích při dosažení aukční ceny v rozmezí 13.872,0019.058,00 CZK, katalog POFIS 2015 cenu udává částkou 14.000,00 CZK, katalog PĚNKAVA 2016 částkou 19.000,00 CZK. Dle našeho odhadu bylo těchto listů zjištěno několik set kusů (cca 500, tj. pět balíčků). 

Vzhledem k tomu, že do současnosti (tj. leden 2017) – tedy po dobu více než osmi let – nebyl u známky hodnoty 26,00 CZK (Nejedlý), resp. u přepážkového listu (CZ 0579 PL b), zjištěn použitý odlišný perforační rámec lze usuzovat na naprosto ojedinělý výskyt (cca do 100 kusů, tedy do jednoho balíčku). Vzácnost oproti předchozí variantě, lze vyjádřit pomocí poměru hodnotou „1 : 5“. 


Cena materiálu: 

Přepážkový list hodnoty 26,00 CZK (bez perforované střední části) s výrobní vadou (CZ 0579 PL b) je nabízen za částku 24.850,00 CZK (tj. 920,00 EUR), při uvažovaném kurzovním přepočtu ke dni nabídky 27,00 CZK / EUR. 


Uvažovaný tržní potenciál: 

Vzhledem k popularitě této výrobní vady – zejména u první známky emise hodnoty 23,00 CZK (Braunerová) – a velmi malému počtu dochovaných archů s tímto odlišným druhem perforačního rámce je možno uvažovat (například při prodeji formou aukce, s přihlédnutím k dosaženým aukčním i přímým prodejům od roku 2010, a katalogovým záznamům přepážkových listů známky „Braunerová“) vzhledem k poměru vzácnosti o tržní ceně cca 82.350,00 CZK (tj. cca 3.050,00 EUR). 

Výpočet ceny vychází z poměru „1 : 5“ při porovnání četnosti obou variant, dále z průměrné aukční ceny (16.465,00 CZK) dosažené při prodejích přepážkových listů (PL) s odlišným perforačním rámcem „Braunerová“ v aukcích PROFIL a Burda Auction, a dále z průměrné katalogové ceny (16.500,00 CZK) stejného materiálu oceněného v katalozích známek České republiky POFIS 2015 a PĚNKAVA 2016. 

Zde je nutno dále podotknout, že tato odhadovaná tržní cena bude do budoucna – vzhledem k limitovanému počtu materiálů s touto výrobní vadou – průběžně narůstat. I případnou koupi tohoto materiálu (nikoliv sběratelsky motivovanou) jako investici, lze vzhledem k jeho jedinečnosti a známosti jednoznačně doporučit. 


V Plzni, 23. ledna 2017 Jiří Neumann 
předseda zapsaného spolku 
pro rozvoj filatelie 
NEWSPHILA z.s. Dále byla zveřejněna informace o katalogovém zápisu u přepážkových listů (PL) emise "Umění" z roku 2008, která je (pro rok 2017) následovná:

CZ 0578 PL a   ( 92,00)    (4x 23,00 + 2 K)           120,00      100,00
CZ 0578 PL b   ( 92,00)    (4x 23,00)                16.500,00           -,-

CZ 0579 PL a   (104,00)   (4x 26,00 + 2 K)           140,00      120,00
CZ 0579 PL b   (104,00)   (4x 26,00)               49.000,00           -,-________________________________

V případě zájmu našich čtenářů - sběratelů poštovních známek České republiky - je prostřednictvím našeho e-shopu nabízeno několik tiskových listů (za výše deklarovanou cenu 24.850,00 CZK), a to na odkazu
zde.